Kontaktinformasjon

Lokale dyr i skogen

Creds: Ida Karine Tandberg

E-postadresser

For generelle henvendelser, kom i kontakt med oss på post@storaasfestivalen.no

Det er også mulig å kontakte festivalledelsen ved styreleder Bjørn S Kirkholt.
Bruk da bs@storaasfestivalen.no